Kategorier
Alm Kasai Finnskog Lexus Monster Litchi

Ridhuset för tre

Monster Litchi har gått en massa för sadel och även i tryckvagn. Ska gå banjobb inom kort.

Lexus är på g.

Finnskog Lexus har varvat ridning i ridhuset med träning hemma. Han aktiveras nästa varje dag med olika uppgifter från ridning som sagt till gå på bandet och inom kort få lubba på lite snabbare i vagn igen för att se hur han känns.

Kassen i ridhuset.

Alm Kasai har varvat intervaller med ridhuset och gåbandet efter sin kastration. Allt ser bra ut och hans tidigare sårskada ser bra ut också. Ska gå banjobb inom kort.

Kommentera